[ ] [ , ... ]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

          , - . , (. ). . . . .., . . (, 5 , 1976), . (, 1 , 1976), (-, 2 , 1976), (. -, 200 , 1977), (, 10 , 1976), . (, 20 , 1976). . , , ; . (, 1 ).

( : . . /., ., ./ 2- ., . . - .: , 1993)
..

(c) v0616